CLAS Healthcare

Cho tôi hỏi, tôi sử dụng điện thoại Samsung hệ điều hành Android không biết có cài đặt ứng dụng BacSi24x7 được không?

Chào bạn, ứng dụng BacSi24x7 có thể chạy trên 3 nền tảng Windows phone, iPhone và Android. Như vậy, điện thoại Samsung của bạn cài được ứng dụng.

Với điện thoại Samsung, bạn có thể vào Google Play để tải ứng dụng, sau đó đăng ký và đăng nhập theo hướng dẫn. Xem hướng dẫn chi tiết tại http://stagin-bacsi24x7.azurewebsites.net/how-to-use/

Cho tôi hỏi, tôi sử dụng điện thoại Samsung hệ điều hành Android không biết có cài đặt ứng dụng BacSi24x7 được không?
Tagged on: