CLAS Healthcare

Bác sĩ cho tôi hỏi. Trong toa bác sĩ kê cho tôi là Venosan ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên(tôi bị suy dãn TM), nhưng ra nhà thuốc mua thì người ta đưa cho tôi là Venosan Retard, hai thuốc này là 1 phải không BS? Công dụng nó giống nhau không? Tôi cứ thế mà uống được không BS?

Chào bạn, Hai thuốc này là một.

ThS BS Lê Thanh Phong – phụ trách phòng khám Mạch máu

Bác sĩ cho tôi hỏi. Trong toa bác sĩ kê cho tôi là Venosan ngày uống 2 lần mỗi lần 1 viên(tôi bị suy dãn TM), nhưng ra nhà thuốc mua thì người ta đưa cho tôi là Venosan Retard, hai thuốc này là 1 phải không BS? Công dụng nó giống nhau không? Tôi cứ thế mà uống được không BS?
Tagged on: