CLAS Healthcare

E bi ngây cái tay bên trái ngón 3. Cho e biết điều trị o đâu. Thu 7 bienh vien co lam gi hk

Chào bạn,

Bạn có thể đăng ký chuyên khoa Xương khớp nhé.
Thời gian đăng ký khám bệnh:
– Từ thứ 2-thứ 6: 05h00-16h30
– Thứ 7 : 05h00-11h30

Thân ái,

Khoa Khám bệnh

E bi ngây cái tay bên trái ngón 3. Cho e biết điều trị o đâu. Thu 7 bienh vien co lam gi hk
Tagged on: