CLAS Healthcare

Xin chào bác sỹ! Cho em xin hỏi em muốn đi xét nghiệm tinh dịch đồ nhưng em không vào khám (gặp bác sỹ) được không? Xin cảm ơn!

Chào bạn,

Bạn có thể yêu cầu xét nghiệm tinh dịch đồ tại quầy Bác sĩ tư vấn khu B (nếu không muốn đăng ký khám) nhé.

Thân ái,

Khoa Khám bệnh

Xin chào bác sỹ! Cho em xin hỏi em muốn đi xét nghiệm tinh dịch đồ nhưng em không vào khám (gặp bác sỹ) được không? Xin cảm ơn!
Tagged on: