CLAS Healthcare

chào bác sĩ, bé nhà em 10 tháng tuổi, e đã chích ngừa mũi 1 phế cầu 10 cho bé vào tháng 10, tháng này em muốn chích ngừa phế cầu mũi 2 và sởi cùng lúc được không ah. Chích ngừa sởi tại bệnh viện có nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng không ah (bé không có hộ khẩu thành phố). em cám ơn bác sĩ

Chào

Theo như bạn nêu trong thư, lần tiêm ngừa tiếp theo này bạn có thể cho cháu tiêm cùng lúc 2 mũi này nhé. Hiện tại thuốc tiêm ngừa sởi tại Bệnh viện này không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thân ái,

Khoa Khám bệnh

chào bác sĩ, bé nhà em 10 tháng tuổi, e đã chích ngừa mũi 1 phế cầu 10 cho bé vào tháng 10, tháng này em muốn chích ngừa phế cầu mũi 2 và sởi cùng lúc được không ah. Chích ngừa sởi tại bệnh viện có nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng không ah (bé không có hộ khẩu thành phố). em cám ơn bác sĩ
Tagged on: