CLAS Healthcare

dạ thưa bác sĩ! con xét nghiệm viêm gan b vậy từ kết quả đó mình có thể biết một số dấu hiệu bệnh khác như HIV, máu nhiễm mỡ ,… hay cần phải xét nghiệm thêm nữa con xin cán ơn

Chào bạn,

Để biết dấu hiệu của một số bệnh HIV, máu nhiễm mỡ,… bạn cần phải làm thêm xét nghiệm nữa nhé!

Thân ái,

Khoa Khám bệnh

dạ thưa bác sĩ! con xét nghiệm viêm gan b vậy từ kết quả đó mình có thể biết một số dấu hiệu bệnh khác như HIV, máu nhiễm mỡ ,… hay cần phải xét nghiệm thêm nữa con xin cán ơn
Tagged on: