CLAS Healthcare

Chào Bác Sĩ! Cho e hỏi hiện nay thanh kim loại dùng đễ tạo hình lồng ngực ( lõm ngực) đã được BHYT thanh toán chưa.

Chào bạn,

Vật tư y tế thanh nâng lõm ngực tại Bệnh viện hiện đang trong danh mục vật tư bảo hiểm y tế chờ cơ quan Bảo hiểm Xã hội TPHCM xem xét và phê duyệt nên tạm thời chưa được thanh toán BHYT nhé.

Chào Bác Sĩ! Cho e hỏi hiện nay thanh kim loại dùng đễ tạo hình lồng ngực ( lõm ngực) đã được BHYT thanh toán chưa.
Tagged on: