CLAS Healthcare

Chào bác sĩ.Cho em hỏi chi phí chiếu ánh sáng xanh 180k/1lần là chỉ ở mặt thôi hay sao? Nếu chiếu ở mặt, lưng, ngực sẽ làm bao nhiêu 1 lần.Và chi phí lấy nhân mụn là bao nhiêu?

Chào bạn,

Số tiền 180.000 là chi phí chiếu 1 lần cho vùng mặt và thân luôn. Chi phí lấy nhân mụn là 150.000 đồng / lần.

Chúc bạn vui , khỏe.

Chào bác sĩ.Cho em hỏi chi phí chiếu ánh sáng xanh 180k/1lần là chỉ ở mặt thôi hay sao? Nếu chiếu ở mặt, lưng, ngực sẽ làm bao nhiêu 1 lần.Và chi phí lấy nhân mụn là bao nhiêu?
Tagged on: