CLAS Healthcare

Da chào sĩ.bệnh viện có chuyên khoa trị benh vi khuẩn hp da dày không vậy?? 

Chào bạn,

Theo như bạn nêu trong thư, bạn vui lòng đăng ký khám chuyên khoa Tiêu hóa gan mật để bác sĩ khám và điều trị vi khuẩn Hp cho bạn nhé!

Thân ái,

Khoa Khám bệnh

Da chào sĩ.bệnh viện có chuyên khoa trị benh vi khuẩn hp da dày không vậy?? 
Tagged on: