CLAS Healthcare

Thưa bác sĩ, Cháu năm nay cháu 26t, nhờ bác sĩ chuẩn đoán giúp cháu kết quả siêu âm vú như sau – VÚ PHẢI : bình thường,các tuyến ko giãn, rải rác vài nang < 6x4mm – VÚ TRÁI : bình thường, các tuyến ko giãn, rải rác vài nang <6x3mm, vị trí 4g cách núm 2cm có khối phản âm kém, bờ đa cung, ko vôi , kT 11x6mm, vị trú 3g cách núm 2cm , có khối phản âm t/tự KT 8x4mm – KẾT LUẬN : nang 2 vú, birads 3 ( nghĩ thay đổi sợi bọc khu trú) Vậy trường hợp cháu có nguy hiem và có khả năng chuyển ung thư , kính mong bác sĩ giup cháu câu trả lời.

Chào cháu,

Theo siêu âm thì trong vú của cháu có các thay đổi lành tính, không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào siêu âm thì chưa đủ để kết luận bệnh của vú. Em cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa vú để xác định bệnh và cần khám vú định kỳ để phát hiện các tổn thương khác, nếu có.

Thân ái,

Thưa bác sĩ, Cháu năm nay cháu 26t, nhờ bác sĩ chuẩn đoán giúp cháu kết quả siêu âm vú như sau – VÚ PHẢI : bình thường,các tuyến ko giãn, rải rác vài nang < 6x4mm – VÚ TRÁI : bình thường, các tuyến ko giãn, rải rác vài nang <6x3mm, vị trí 4g cách núm 2cm có khối phản âm kém, bờ đa cung, ko vôi , kT 11x6mm, vị trú 3g cách núm 2cm , có khối phản âm t/tự KT 8x4mm – KẾT LUẬN : nang 2 vú, birads 3 ( nghĩ thay đổi sợi bọc khu trú) Vậy trường hợp cháu có nguy hiem và có khả năng chuyển ung thư , kính mong bác sĩ giup cháu câu trả lời.
Tagged on: