CLAS Healthcare

Tại sao bạn nên đăng ký?

BacSi24x7 giúp bạn dễ dàng kết nối và đặt lịch khám với các bác sĩ giỏi và nhiều kinh nghiệm từ các phòng khám, bệnh viện tốt nhất trong nước và quốc tế. Ngoài ra, bạn có thể cập nhật mới nhất các chương trình khuyến mãi từ các phòng khám hay tư vấn trực tiếp miễn phí với các bác sĩ.
circle_1

Tải ứng dụng BacSi24x7

Tải ứng dụng BacSi24x7 ở App Store (iOS), Google Play hoặc Windows Store

circle_2

Tạo tài khoản mới

Chọn “đăng ký” và điền thông tin. Kích hoạt tài khoản bằng email hoặc số điện thoại vừa đăng ký.

circle_3

Đăng nhập tài khoản vừa tạo

Sử dụng số điện thoại hoặc email vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản vừa tạo.

circle_4

Gõ thông tin

Nhập triệu chứng/ tên bệnh viện/ tên bác sĩ/ tên phòng khám.

circle_5

Chọn bác sĩ

Xem thông tin bác sĩ và chọn bác sĩ có giờ khám hoặc nơi khám phù hợp.

circle_6

Thanh toán

Kiểm tra thông tin và sau đó thanh toán qua thẻ nội địa hoặc quốc tế.